Loading...

plaatsing

positie van de box
Inrichtingsconcepten zijn nooit standaard. De Plug & Play Box speelt hier slim op in door variatie in toepassing, functie en afmeting aan te bieden. Zo is het mogelijk uw bedrijfs- of woonconcept optimaal te ondersteunen met een efficiënt ontwerpproces en, door prefabricage, een snelle realisatie.

Met de Plug & Play Box kunnen verschillende plattegrondindelingen worden gemaakt. Zo kan worden ingespeeld op de bestaande structuur van het gebouw en de gewenste doelgroep. De Plug & Play Box kan tegen de gangzone worden gezet (1). Ook kan deze los in de ruimte worden geplaatst als meubel tussen het woon- en slaapgedeelte (

Vanuit de gangzone is het zo mogelijk om een electra- en/of watermeter af te lezen en onderhoud te plegen. Dit geldt ook bij een loskoppeling van keuken en toilet/douche (3).

Daarnaast is het mogelijk om de Plug & Play Box voor uw bedrijfshuisvesting te gebruiken. Indien u naar een nieuw huisvestingsconcept wilt gaan, is het eenvoudig om de Plug & Play Box mee te verhuizen (4).

In het gebouw zijn verschillende indelingen mogelijk. Zowel voor woonprogramma als voor bedrijfshuisvesting kan de Plug & Play Box individueel of collectief worden gebruikt (A, B, C en D).


plugandplaybox-plaatsing